Skip to content Skip to footer
Portale

Kreacje złożone i nietypowe

Tworzenia kreacji reklamowych składających się z wielu elementów, które muszą bezbłędnie współgrać nie jest prostym procesem. Przygotowuje się je zazwyczaj na duże portale, gdzie koszty emisji są relatywnie wysokie, a czasy emisji krótkie. Tutaj nie ma miejsca na błędy i poprawki w trakcie trwania kampanii.

Przykładowe kreacje:
screeningi, brandingi aplikacji i serwisów, sponsoringi, toplayery rozwijane.

Wysokie koszty emisji

Duże portale często pobierają znaczne opłaty za emisję reklam. Jeśli kreacja nie jest odpowiednio przygotowana – może to prowadzić do marnowania budżetu. Doświadczeni projektanci wiedzą, jak zoptymalizować reklamy pod kątem efektywności i skuteczności.

Krótkie czasy emisji

Czas to często kluczowy czynnik w reklamie online. Kampanie mogą być krótkotrwałe i wymagać szybkiego działania. Doświadczeni projektanci są w stanie skonstruować reklamę efektywnie i sprawnie, bez potrzeby długotrwałych eksperymentów i poprawek.

Złożona specyfikacja

Specyfikacje techniczne są często skomplikowane i zmieniają się wraz z postępem technologicznym. Niejednokrotnie zdarza się, że nawet działy traffic Wydawców nie są w stanie pomóc w wypadku jakichkolwiek trudności.

Walory estetyczne

Bez doświadczenia trudno jest zachować walory estetyczne w wieloelementowych kreacjach reklamowych. Projektowanie wymaga precyzji i wiedzy o zasadach designu, a często i umiejętności programowania.